Přihlášky pro rok 2024 ještě nejsou spuštěné


Přihlášeni jste až po zaplacení startovného!
(Pročtěte si nejdříve Propozice)
Zatím se přihlásili:
Závod:
Kategorie:
Jméno:
Datum narození:
Kontakt:
Adresa:

Registrace psů:
Registrovaní psi:
Čip Jméno Plemeno

Objednávka památečního trička:

Typ trička:
Velikost
Objednané trička:
Velikost Počet
Poznámka
Souhlas použití osobních údajů GDPR...

Závodník souhlasí s tím, že údaje, uvedené v této přihlášce budou zapsaným spolkem/společností (dále jen „pořadatelem“ ) zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem Fryštacký dogtrekking.Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.).

Závodník souhlasí s tím, že mu budou na jím uvedenou e-mailovou adresu, zasílány relevantní informace, nutné pro jeho účast na závodě. Dále závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení, ročník, název sportovního klubu, pod jehož hlavičkou soutěží budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele, jako veřejně dohledatelná informace dokumentující historii daného závodu.

Závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích.

Tento můj souhlas se vztahuje též na předání výše zpracovávaných osobních údajů České asociaci sleddog sportů,pro účely zveřejnění výsledkové listiny na oficiálních webových stránkách, oficiální FB stránce či pro účely statistické.

V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu.

Úcastník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech. Účastík akce jde na vlastní nebezpečí a zodpovídá sám za sebe pořadatel zaněho nenese žádnou odpovědnost po celou dobu akce .


Pro účastníky mladší 18 let je nutná elektronická přihláška + vytištěná s podpisem rodiče.
Zde je tiskový vzor pro výtisk přihlášky ve formátu rtf nebo pdf.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předáte při prezentaci.

Kontakt:

Bronislav Růčka
Vítová 43
PSč 763 16 Fryšták
mob. +420 605 127 852

Napište nám: e-mail