Přihláška na rok 2019

Fryštácký dogtrekking 15. ročník - Dogtrekking (Long), Dog-Maraton, Canicross.

Tímto prohlašuji, že si plně uvědomuji náročnost celé akce, a přihlašuji se výhradně na své vlastní nebezpečí, s vědomím úplné osobní zodpovědnosti za sebe a svého psa. V případě potřeby, poskytnu první pomoc i svému soupeři. Veškeré své jednáni během akce podřídím zejména zdraví, ale i možnostem svého psa. Budu dodržovat daná pravidla a jednat čestně, protože vím, že nepoctivým jednáním bych podvedl především sám sebe a své svědomí. Prosím všechny zájemce o pečlivé vyplnění celé přihlášky. Výběr kategoríe Vám bude napovídat.

 

Pozor změna!

V letošním ročníku zajišťujeme ubytování a stravu dle Vašeho výběru. Prosím, zasílejte souhrnou částku objednávky společně se startovným na č. účtu: 2201254073 / 2010 ,IBAN CZ8620100000002201254073BIC FIOBCZPPXXX jako variabilní symbol napište číslo svého mobilu. Děkuje tým pořadatelů.

Přihláška

Příjmení Jméno:
Vaše adresa:
Rok narození:
Váš e-mail:
Jméno psa(psů):
Plemeno psa(psů):
Kategorie trasy: Tel.: 

Ubytování

Při společné objednávce je nutné obsadit všechny místa. Vypište všechny jména osob do požadované kolonky. Individuální objednávky budou rozděleny podle kapacitních možností.
Chata pro 4 osoby
vlastní spacák.
Cena 200 kč noc / osoba
Chata pro 5 osob
vlastní spacák.
Cena 200 kč noc / osoba
Chata pro 6 osob
vlastní spacák.
Cena 200 kč noc / osoba
Srub pro 2 - 4 osoby
"teletníky" vlastní spacák.
Cena 150 kč noc / osoba
Svedrup pro 7 osob
vlastní spacák.
Cena 200 kč noc / osoba

Stan
Cena 140 kč noc / osoba:
Hlavní budova - bez psů
Cena 270 kč 1 noc / osoba
Hlavní budova - bez psů
Cena 440 kč 2 noci / osoba
Auto
Cena 140 kč noc / osoba

Strava

Objednávka jídla.
Čtvrtek
večeře:   Polévka / 45kč Smažený sýr / 110kč Guláš / 130kč
Pátek
snídaně:  Švédský stůl / 110kč
večeře:    Polévka 45 kč Smažený sýr / 110kč Smažený řízek 130 kč
Sobota
snídaně: Švédský stůl / 110kč
oběd:     Polévka kyselice 45 kč Kuře s rýží 130 kč Rizoto zeleninové 110 kč
večeře:   Polévka gul. 45 kč Sladké knedlíky 110 kč Kuře s rýží/brambory 130 kč
Neděle
snídaně: Švédský stůl / 110 kč
oběd:     Hrstková pol. 45 kč Vepřo knedlo zelo 130 kč Kuskus + gril. zel. 110 kč
Objednávám památeční tričko
(+160 Kč ke startovnému)
Vel.: Počet:
Zpráva: (dotazy…)       

Přihlášeni jste až po zaplacení startovného!
Zatím se přihlásili:

Souhlas použití osobních údajů GDPR...

Závodník souhlasí s tím, že údaje, uvedené v této přihlášce budou zapsaným spolkem/společností (dále jen „pořadatelem“ ) Karpatský kynologický klub z.s. zpracovány za účelem řádného uspořádání závodu s názvem Fryštacký dogtrekking.Osobní údaje, kterými jsou jméno, příjmení, datum narození, emailová adresa, telefonní číslo, příslušný sportovní klub budou archivovány až do odvolání písemnou formou na adrese sídla pořadatele nebo emailem následně budou smazány. V případě nutnosti budou údaje předány třetí osobě, které je pořadatel povinen je poskytnout (např. zdravotní pojišťovna, záchranná služba atd.).

Závodník souhlasí s tím, že mu budou na jím uvedenou e-mailovou adresu, zasílány relevantní informace, nutné pro jeho účast na závodě. Dále závodník souhlasí, že jeho jméno, příjmení, ročník, název sportovního klubu, pod jehož hlavičkou soutěží budou zveřejněny ve startovní a výsledkové listině. Výsledková listina bude uložena a zveřejněna na webových stránkách pořadatele, jako veřejně dohledatelná informace dokumentující historii daného závodu.

Závodník souhlasí se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací o sportovních závodech a jiných obdobných akcích.

Tento můj souhlas se vztahuje též na předání výše zpracovávaných osobních údajů České asociaci sleddog sportů,pro účely zveřejnění výsledkové listiny na oficiálních webových stránkách, oficiální FB stránce či pro účely statistické.

V souladu s § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a v souladu s dalšími právními předpisy závodník zároveň souhlasí s užitím svých písemných projevů, obrazových snímků, své podobizny a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených v souvislosti s pořádáním závodu a předáváním výhry pro komerční účely na všech komunikačních médiích daného závodu bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Tento souhlas uděluji bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a můžu jej kdykoli písemně odvolat písemně na sídlo pořadatele či emailovou adresu.

Závodník potvrzuje, že byl seznámen se skutečností, že poskytování osobních údajů je dobrovolné, ovšem odepření poskytnutí údajů nebo odvolání souhlasu s jejich zpracováním nebo předáním třetím osobám (jak je uvedeno výše) může mít za následek omezení nebo vyloučení některých služeb poskytovaných ve prospěch závodníka pořadatelem či jeho samotnou účast na závodech.


Pro účastníky mladší 18 let je nutná elektronická přihláška + vytištěná s podpisem rodiče.
Zde je tiskový vzor pro výtisk přihlášky ve formátu rtf nebo pdf.
Vyplněnou a podepsanou přihlášku předáte při prezentaci.

Bronislav Růčka
Vítová 43
PSč 763 16 Fryšták
mob. +420 605 127 852
Napište nám: e-mail